skip to Main Content

PERSONDATA

Kalundborg-Jyderup Autocenter’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Persondata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. DATAANSVARLIG

Kalundborg-Jyderup Autocenter sælger, udlejer og reparerer biler og varevogne.

Kalundborg-Jyderup Autocenter (benævnes herefter Kalundborg-Jyderup Autocenter) er dataansvarlig.

Kalundborg-Jyderup Autocenters kontaktoplysninger er:

Kalundborg-Jyderup Autocenter
Hareskovvej 20
4400 Kalundborg
Info@kjautocenter.dk

Kalundborg-Jyderup Autocenter udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kalundborg-Jyderup Autocenter er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

2. HVORDAN INDSAMLER Kalundborg-Jyderup Autocenter PERSONOPLYSNINGER?

Kalundborg-Jyderup Autocenter indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du besøger vores website (f.eks. browsercookies).
 • Sender os e-mail eller udfylder kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du handler hos os.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER Kalundborg-Jyderup Autocenter?

Kalundborg-Jyderup Autocenter indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Kalundborg-Jyderup Autocenter personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Kalundborg-Jyderup Autocenter mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Kalundborg-Jyderup Autocenter det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Kalundborg-Jyderup Autocenter i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Kalundborg-Jyderup Autocenters formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb hos Kalundborg-Jyderup Autocenters.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Kalundborg-Jyderup Autocenter.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Kalundborg-Jyderup Autocenter baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Kalundborg-Jyderup Autocenter kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i.

Ligeledes kan Kalundborg-Jyderup Autocenter behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Kalundborg-Jyderup Autocenter kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Kalundborg-Jyderup Autocenter forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Kalundborg-Jyderup Autocenters ydelser.

Oplyser du Kalundborg-Jyderup Autocenter om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Kalundborg-Jyderup Autocenter oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kalundborg-Jyderup Autocenter behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Kalundborg-Jyderup Autocenter har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Kalundborg-Jyderup Autocenter har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Kalundborg-Jyderup Autocenter alle oplysninger, som Kalundborg-Jyderup Autocenter ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Kalundborg-Jyderup Autocenter efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Kalundborg-Jyderup Autocenter enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Kalundborg-Jyderup Autocenter, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Kalundborg-Jyderup Autocenter
Hareskovvej 20
4400 Kalundborg

eller Info@kjautocenter.dk

Kalundborg-Jyderup Autocenter vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Kalundborg-Jyderup Autocenter, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Kalundborg-Jyderup Autocenter kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS Kalundborg-Jyderup Autocenter

Når du søger en stilling hos Kalundborg-Jyderup Autocenter (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Kalundborg-Jyderup Autocenter i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Kalundborg-Jyderup Autocenter bruger oplysningerne til at vurdere, om Kalundborg-Jyderup Autocenter ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Kalundborg-Jyderup Autocenters kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Kalundborg-Jyderup Autocenter har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Kalundborg-Jyderup Autocenter beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Kalundborg-Jyderup Autocenter beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kalundborg-Jyderup Autocenter har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Kalundborg-Jyderup Autocenter løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Kalundborg-Jyderup Autocenter underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Kalundborg-Jyderup Autocenters sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Kalundborg-Jyderup Autocenters interne systemer benytter Kalundborg-Jyderup Autocenter sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Kalundborg-Jyderup Autocenter har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kalundborg-Jyderup Autocenters behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Kalundborg-Jyderup Autocenter
Hareskovvej 20
4400 Kalundborg

Info@kjautocenter.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Kalundborg-Jyderup AutocenterKalundborg-Jyderup Autocenters hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 30. januar 2020

Back To Top